2020-03-04

Sträckan "Pumphus"  - Hästekullen.
Slangar är provtryckta, vattenprov taget. Är klart att koppla in sig på vatten o avlopp. Glöm ej att meddela föreningen när och vad ni kopplat in. Även aktuellt mobilnummer då info från föreningen sker via sms.