Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2018 > 09

På alla fronter går det just nu riktigt snabbt med grävningen.
Flakeberg Södra har kommit ända bort till Skogsmaden.
På vägen mellan Västölet och Skogsmaden finns det emellertid områden som väntar på sprängning.
Man passar på att gräva på åkrarna medan det är god bärighet, allt för att minimera markskador. Anslutningar mot fastigheterna tar man normalt efteråt.
Material till Huvudstammen norr om järnvägen har kommit till Töfta. Förra veckan började man att svetsa dom stora rören till 200m längder. Dessa drar man sedan ut på åkern. Här kan man inte köra med täckdikningsmaskin, utan man måste använda grävmasin.
För att få plats med alla rören i botten måste schaktet vara minst en meter brett. Jag räknar med att grävningen kommer igång under veckan.
Förprojektering av ledning från Flakeberg till Hästekullen pågår.
I dagarna skickas ett första förslag på ledningsdragning ut till berörda markägare som förberedelse inför markägarmöte.
Har ni frågor, så kontakta oss gärna.
Arbetsgruppen i Flakeberg genom
Michael Björk 0725-485416
Yngve Eriksson 0705-188366

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.