Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2018 > 07

Nu har grävningen kommit igång i vårt område med början vid Västölet strax intill södra Töfta och Strömslund. Det är alltså etappen södra Bjärby mot Hedbacka.
Huvudstammen med sina stick norr om järnvägen väntar fortfarande på material, men väntas komma igång efter semestern.
Faktura på anslutningsavgiften, normalt 50000 kr, skall ha skickats ut till berörda fastighetsägare.
Nästa etapp som går in i detaljprojektering är från Flakebergs samhälle ut till Hästekullen.
Vi i arbetsgruppen önskar alla en trevlig sommar.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.