Projektstatus 2020-01-09

Grävarna har ännu inte kommit till denna deletapp.
Vi undersökte delar av grävsträckan med markradar i oktober. Vi har nu fått resultatet och håller på att tolka detta. Det krävs komplettering med borrhål på alla ställen som verkar tveksamma.
 
Avsikten är att få fram ett förslag på grävsträcka, som har så få hinder som möjligt.