Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2018 > 04

Detta då vi inte hittar en väg där vi får samtliga berörda markägares tillåtelse att gräva. Som det ser ut nu kommer vi låta Grästorps kommun driva frågan om sk. Ledningsrätt hos Lantmäteriet eftersom kommunen behöver komma fram med sina VA-ledningar till Lidköping.

Då det fortsatta arbetet med Ledningsrätt är utom vår kontroll väljer styrelsen att försöka komma fram i andra områden.
Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.