Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2017 > 11

Arbetet med Tengene Västra resp. Tengene Östra fortskrider,
men det går lite långsammare just nu. Allt eftersom sticken blir klara så driftsättes de, så man får tillgång till vatten och avlopp.
Fiber driftsättes normalt när etappen är klar.
Utvärdering av anbud för Trökörna pågår.
För Flakebergs del så lämnas ”Järnvägsetappen” ut för anbud under månaden.
Blir det någon av våra nuvarande entreprenörer som vinner, så beräknas grävstart för ”Järnvägsetappen” till Q2 2018.
Blir det en ny entreprenör, så kan det bli tidigare.
Fastighetsägare och andra berörda kommer att kallas till informationsmöte torsdag 23 november kl. 18.30, så boka in kvällen.
Särskild kallelse kommer att skickas ut.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.