Uppdatering

1. Fastighetsägare söder om järnvägen i Flakeberg, Bjärby samt östra Hyringa
kallas till samråd- / info-möte i Flakebergs Hembygdsgård söndag 15 januari kl. 14.00.

Pumpbrunnen visas strax före 14.00, lokala arbetsgruppen samt styrelsen informerar.
Mötet avslutas med frågestund.
Håll utkik efter annons i NLT samt mail som skickas ut.

Fastighetsägare norr om järnvägen kommer kallas till motsvarande möte senare i vår.

2. Projekteringsunderlag skall skickas till Skandinavisk Kommunalteknik 17-02-01.
För att underlätta för oss och alla underlag skall hinna bli klara till 1 februari,
så räknar vi med att alla intresserade har gjort medlemsanmälan
samt betalt 1000 kr till 17-01-20.

Etiketter: uppdatering 2017-1