Vattenspecifik information

Kontakta Håkan Almqvist för installation av vattenmätare och vattenmätarkonsol, för kontaktuppgifter se följande länk: Kontakt föreningen

Vattenmätaren och montering står föreningen för, men inte kostnaden för vattenmätarkonsolen.

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Använd tryckreduceringsventil
  • Gräv frostfritt, ca. 1,2 m djupt
  • Var noggrann i skarvning av vattenslang
  • Avstängningsventiler i backen är föreningens egendom. Dessa får endast av styrelse godkänd entreprenör röra.                     Om medlemmen förstör en sådan, blir medlemmen betalningsskyldig. 
  • Vattenmätaren skall monteras i en konsol som kan köpas av Håkan Almqvist, se Kontakt föreningen.