Sommar uppdatering

Nu har grävningen kommit igång i vårt område med början vid Västölet strax intill södra Töfta och Strömslund. Det är alltså etappen södra Bjärby mot Hedbacka.
Huvudstammen med sina stick norr om järnvägen väntar fortfarande på material, men väntas komma igång efter semestern.
Faktura på anslutningsavgiften, normalt 50000 kr, skall ha skickats ut till berörda fastighetsägare.
Nästa etapp som går in i detaljprojektering är från Flakebergs samhälle ut till Hästekullen.
Vi i arbetsgruppen önskar alla en trevlig sommar.