Status uppdatering

Alla tryckningar under vägar och järnväg är gjorda och nu håller man på att koppla ihop Huvudstammen. Bygge av pumpstation kommer sedan att påbörjas. Vi hoppas kunna börja gräva i Flakeberg samhälle under första halvan 2020 om allt går enligt plan.