Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2018 > 11

1 Etappen Södra Bjärby, Töfta, Strömslund, Stig i Diket, m.fl. blir klar under november. Berörda kommer att bli kallade till ett informationsmöte torsdag 18-11-22 där vi går igenom ”grävning på egen tomt”, fiberanslutning m.m.

2 Huvudstammen, Grästorp till Flakeberg, är snart halvvägs till
Flakebergs pumpstation. På förslag av markägare undersöker vi en alternativ placering av pumpstationen. Den flyttas från transformatorstationen till till en dunge 500 m österut utmed framfartsvägen mot Ivehag.
Vidare kommer snart sticket mot Torpa att påbörjas.

3 Projektering mot Hästekullen är i princip klar.
Dimensionerings-resultat väntas komma från Kommunalteknik vilken dag som helst.
Vi planerar ett informationsmöte för berörda i början av januari.

4 Projektering av Hyringa-ledningen mot Ekedal, Åshult m.m. är påbörjad. Här vill kommunen eventuellt ha med en reserv- vattenledning mot Ryda.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.