Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2016 > 11

Vid informationsmöte i Flo för vår arbetsgrupp onsdag 2 nov.
bestämdes bl.a. följande:

1     Gränsdragning främst i Bjärby fastställdes.
       Området söder om Bjärbybäcken ingår i vårt projektområde.

2     Den 1 februari 2017 måste alla intressenter ha blivit medlemmar
       och betalt 1000 kr för att vara med i detaljprojekteringen.
       Då skickas fastighetsregistret till Kommunalteknik för dimensionering
       ett första dragningsförslag av ledningsnätet.

3     Det är viktigt att vi inte glömmer någon, så alla som inte är medlemmar
       skall kontaktas.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.