Avloppspecifik information

Här hittar du specifik information som främst gäller avloppssystemet och dess utrustning.

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Backventil på avloppet ska sättas direkt efter servisventilen mot tomtsidan.
  • Pumpstationen är medlemmens egendom och driftproblem bekostas av medlemmen.
  • Bindor, tamponger, tops, våtservetter, m.m. får inte spolas ner detta sätter igen pumpen och det blir driftstörningar.
  • Använd vanligt WC-papper som pumpen klarar av att mala ned.
  • Om inte pumpen används så ofta, spola vatten så att den startar med jämna mellanrum (1 ggr månaden). Detta för att det inte skall sedimentera i ledningen till stammen och detta medför att det blir stopp i ledningen.