Fastighetsägarens ansvar på egen tomt

Föreningens ansvar
Föreningens anläggning sträcker sig till trädgårdens tomtgräns och avslutas med ventilerna, en för vatten och en för avlopp. Den exakta placeringen av anslutningspunkt på tomt bestäms i samverkan mellan fastighetsägare och projektledare.

Avloppsbrunnen köps in centralt av föreningen, men installationen av den bekostas av respektive fastighetsägare.

Pumpen köps in centralt av föreningen, men överlåts vid inkoppling till avloppsnätet till fastighetsägaren som därefter står för drift och underhåll.

Pump och brunn hämtas på Svalebergs Elektriska vid Tre Älgar.
OBS: Personalen på Svalebergs Elektriska måste pricka av att pump/brunn är avhämtad.


Fastighetsägarens ansvar
Grävning på egen tomt är fastighetsägarens ansvar. Det genomförs och bekostas av fastighetsägaren, men ska utföras enligt de anvisningar som föreningen har sammanställt för att garantera ett väl fungerande VA-system.

När arbete är nödvändigt för att försörja bostaden med exempelvis avlopp så har man rätt till ROT-avdrag. Detta gäller för både markarbetet som måste göras, samt själva reparationen. Vill du läsa om detta på Skatteverkets hemsida, klicka på följande länk: Skatteverkets sida om ROT-avdrag för småhusarbeten

Anmäl så snart som möjligt till föreningen vilka typer av anslutningar du avser att göra via detta e-formulär: Formulär för val av anslutningar

Arbetet med grävning på egen tomt bör startas direkt efter att ventilerna tomtgränsen är på plats. Det är först då som man med säkerhet vet vart pumpbrunnen ska vara.
OBS: Fiberblåsning i en etapp kan inte inledas förrän samtliga(!) fastigheter i etappen har genomfört grävning på egen tomt.

Anvisningarna i följande länk innehåller kraven som ställs på arbetet;
Anvisningar för installation inom fastighet

När du är klar med dina inkopplingar måste du anmäla detta till föreningen. Använd detta e-formulär för att göra det:
 Inkopplingsanmälan av fiber, vatten och avlopp

Nedan följer en förteckning av de entreprenörer som föreningen, via referenser, kan hänvisa till.

Informationslänkar

Att tänka på

  • Vid fastighetsförsäljning - upplys mäklaren om att föreningen finns och är aktiv i området.
  • Använd en tryckreduceringsventil för att minska risken för vattenläckor.
  • Fett och matolja i avloppet orsakar stopp, klicka här för tips.
  • Kabel och slang på metervara kan köpas på Svalebergs Elektriska.
  • Avloppsbrunn och pump hämtas på Elkedjan/Svalebergs Elektriska vid Tre älgar
    OBS: Detta måste prickas av av personalen på Svalebergs.
  • Kontakta Håkan Almqvist för installation av vattenmätare:
    almqvist.hakan@gmail.com

Entreprenörer som har nödvändiga kunskaper

För att underlätta för medlemmarna har styrelsen kontaktat ett antal entreprenörer och kontrollerat att de har nödvändiga kunskaper för de arbeten som krävs. Nedan följer en lista på entreprenörer som erbjuder en eller flera tjänster kring; grävning, anslutning och inkoppling av vatten, avlopp och fiber.

Tjänst:  Namn:  Telefon:   Hemsida/mail: 
El 
Svalebergs Elektriska 0730-466177 www.svalebergs.se
-
Fjärdinge El 0708-29 06 71 www.fjardingeel.se
Grävning/VVS 
Smörkullens Skog & Grävtjänst AB 073-7072624 marcus@smorkullens.se
-
Mark & Vatten i Vara AB 0704-942474 hans@ivara.se
-
Wikstrands Maskin 0511-798072 torbjörn@wikstrands.se
-
Asärdius Gräv & Stubbfräs 070-8157718 asardius@hotmail.com
-
Salstad Traktorgrävning 070-5807010 Stig Sandberg
-
Salstad Mark AB 0705-575934 www.salstadmark.se
-
Björkeslätts Entreprenad AB 0512-134 57
070-5513457
www.bjorkeslatt.se
jorgeno82@gmail.com
-
Kronogårdens lantbruk 076-1416650 /  070-5160854 Lars och Andreas Johansson
-
Nejderås Gräv & Alltjänst i Tun 073-9813940 nejderasanderson@gmail.com
IT i hemmet 
Trinax AB 0520-18899 www.trinax.se