Uppdatering

Vi har sedan senaste uppdateringen definierat vår etapp. Den kommer att vara något mindre än vad som tidigare sagts. Vi har även kommit överens med de berörda Sparlösaborna att de bildar en egen arbetsgrupp. 
Vi har gjort en ny karta över förslag på dragningar, med Yngves karta som grund.
Vi har även gått igenom medlemsregistret och synkat den med kartan. 
Nästa steg är att möta markägare i mindre grupper för att få in synpunkter på kartan/dragningarna. Med markägarnas kännedom om egen mark och bästa möjliga grävningsväg samt önskemål kommer vi att uppdatera kartan allt eftersom. 
I detta skede, som sannolikt är det mest arbetsbelastande, skulle vi vilja bjuda in fler till arbetsgruppen. Då kommer arbetet att gå snabbare för oss, och fler får vara delaktiga i utvecklingen av Flakeberg!
När vi har gått igenom hela etappen med alla markägare, kallar vi till ett stort markägarmöte med representant från styrelsen. Här kommer det dras lite juridiska förutsättningar samt finnas möjlighet att ställa eventuella frågor. Här hoppas vi även kunna teckna markavtalen som behövs för att kunna sätta igång projekteringen. 
 
Med vänlig hälsning Björn, Maria och Marcus