Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2019

Vi har sedan senaste uppdateringen definierat vår etapp. Den kommer att vara något mindre än vad som tidigare sagts. Vi har även kommit överens med de berörda Sparlösaborna att de bildar en egen arbetsgrupp. 
Vi har gjort en ny karta över förslag på dragningar, med Yngves karta som grund.
Vi har även gått igenom medlemsregistret och synkat den med kartan. 
Nästa steg är att möta markägare i mindre grupper för att få in synpunkter på kartan/dragningarna. Med markägarnas kännedom om egen mark och bästa möjliga grävningsväg samt önskemål kommer vi att uppdatera kartan allt eftersom. 
I detta skede, som sannolikt är det mest arbetsbelastande, skulle vi vilja bjuda in fler till arbetsgruppen. Då kommer arbetet att gå snabbare för oss, och fler får vara delaktiga i utvecklingen av Flakeberg!
När vi har gått igenom hela etappen med alla markägare, kallar vi till ett stort markägarmöte med representant från styrelsen. Här kommer det dras lite juridiska förutsättningar samt finnas möjlighet att ställa eventuella frågor. Här hoppas vi även kunna teckna markavtalen som behövs för att kunna sätta igång projekteringen. 
 
Med vänlig hälsning Björn, Maria och Marcus

Läs hela inlägget »

Alla tryckningar under vägar och järnväg är gjorda och nu håller man på att koppla ihop Huvudstammen. Bygge av pumpstation kommer sedan att påbörjas. Vi hoppas kunna börja gräva i Flakeberg samhälle under första halvan 2020 om allt går enligt plan.

Läs hela inlägget »

Hej Flakeberg Norra!
Efter en tids stopp i projektet var vi några som kände att det måste börja rulla framåt igen även i Flakeberg Norra. Vi bildade därför en arbetsgrupp bestående av Marcus (RadioTreby) Larsson, Nolgården, Göttorp, Maria Andréasson & Björn Hedbjörk Arentsgården, Göttorp. 
Vi kommer att ta vid där Yngve Eriksson avslutade sitt stora arbete. 

För att även denna etapp ska kunna få fiber, avlopp och vatten som många av oss väntar på så hoppas vi att några fler vill vara med och engagera sig i arbetsgruppen. Ni som är markägare sitter på mycket kunskap för att vi ska kunna komma fram med ett underlag för vidare projektering. Förutsättningen för att projektet ska bli verklighet är en ritning med förslag på dragning och godkända markavtal från alla berörda på hela etappen.

Så vad händer nu? Vi kommer inom kort kalla till ett möte för markägare samt stämma av det register som Yngve upprättat då det kan ha fallit bort eller tillkommit fastigheter sedan sist. 

Med vänliga hälsningar och önskan om ett effektivt & bra samarbete!
Maria Andréasson, Björn Hedbjörk & Marcus Larsson

Maria: 0763-406037 
Maria.andreasson@yahoo.com
Marcus: 0703-214258

Läs hela inlägget »

Det saknas fortfarande några markavtal i Flakebergs samhälle, ytterligare några stycken i den projekterade sträckan mot Hästekullen.

Dessutom kvarstår det några medlemsavtal utmed grävsträckningen.

Läs hela inlägget »

A. Huvudstammen (norr om järnväg) Grästorp - Flakeberg närmar sig "dungen" där pumpstationen blir. 

B. Dragningen Södra Bjärby, Töfta, Strömslund m.fl är klar för att koppla in sig på. Glöm ej att meddela föreningen när du kopplat in vatten resp. avlopp.
Inkopplingsanmälan

C. Dragningen Flakeberg mot Hästekullen. Projektering/dimensionering är klar. Infomöte för medlemmar ska inplaneras.

D. Dragningen Flakeberg mot Ekedal. Projektering, samtal med markägare och medlemmar jobbas med för fullt

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.