Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2019 > 08

Hej Flakeberg Norra!
Efter en tids stopp i projektet var vi några som kände att det måste börja rulla framåt igen även i Flakeberg Norra. Vi bildade därför en arbetsgrupp bestående av Marcus (RadioTreby) Larsson, Nolgården, Göttorp, Maria Andréasson & Björn Hedbjörk Arentsgården, Göttorp. 
Vi kommer att ta vid där Yngve Eriksson avslutade sitt stora arbete. 

För att även denna etapp ska kunna få fiber, avlopp och vatten som många av oss väntar på så hoppas vi att några fler vill vara med och engagera sig i arbetsgruppen. Ni som är markägare sitter på mycket kunskap för att vi ska kunna komma fram med ett underlag för vidare projektering. Förutsättningen för att projektet ska bli verklighet är en ritning med förslag på dragning och godkända markavtal från alla berörda på hela etappen.

Så vad händer nu? Vi kommer inom kort kalla till ett möte för markägare samt stämma av det register som Yngve upprättat då det kan ha fallit bort eller tillkommit fastigheter sedan sist. 

Med vänliga hälsningar och önskan om ett effektivt & bra samarbete!
Maria Andréasson, Björn Hedbjörk & Marcus Larsson

Maria: 0763-406037 
Maria.andreasson@yahoo.com
Marcus: 0703-214258

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.