Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2017 > 03

Vi har fått ett första utkast på ledningsdragning för Flakeberg.
27 mars hade vi ett mycket bra markägarmöte omfattande
Flakeberg Södra Etapp 1. Nu skall dessa synpunkter sammanställas och resultera i ett utkast nummer 2 på ledningsdragningen.
Förberedelser pågår dessutom för fler markägarmöten inom södra området.
Arbetsgruppen genom
Yngve Eriksson

Läs hela inlägget »
Etiketter: lägesuppdatering

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.