Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2019 > 01

A. Huvudstammen (norr om järnväg) Grästorp - Flakeberg närmar sig "dungen" där pumpstationen blir. 

B. Dragningen Södra Bjärby, Töfta, Strömslund m.fl är klar för att koppla in sig på. Glöm ej att meddela föreningen när du kopplat in vatten resp. avlopp.
Inkopplingsanmälan

C. Dragningen Flakeberg mot Hästekullen. Projektering/dimensionering är klar. Infomöte för medlemmar ska inplaneras.

D. Dragningen Flakeberg mot Ekedal. Projektering, samtal med markägare och medlemmar jobbas med för fullt

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.