Uppdatering Oktober

Flakebergs arbetsgrupp är i dagsläget fullt sysselsatta med att:

 1.  Samla in markägaravtal för järnvägsetappen.
  Det saknas ännu en handfull, vilket riskerar att försena etappstart.
 2. Göra ett första projekteringsförslag på ledningsdragning
  söder om järnvägen.
 3. Börja förbereda markägarmöten för Flakeberg Södra.
 4. Förbereda informationsmöten för järnvägsetappen.
  Eftersom alla tillstånd inte är klara så ligger prognosen för
  järnvägsetappens grävstart vid årsskiftet.
Etiketter: uppdatering oktober