uppdatering 18-05-10

Stamledningen mellan Grästorp och Hålevägen i Flakeberg är klar att
börja byggas. Entreprenör är utsedd, dimensionsberäkningar pågår, upphandling av material är förestående, informationsmöte förbereds.
Eftersom det är specialdimensioner på slangar o.d., så tror vi på grävstart efter halvårsskiftet. Är det någon som ännu inte har anmält sig, så gör detta snarast. (Förhöjd avgift gäller.)
Bjärby söder om järnvägen.
Vi har jobbat intensivt med förslag på ledningsdragning.
Markägare kallas till möte i Flo, måndag 18-05-14 kl. 19.00.
I slutet av maj är det allmänt informationsmöte för alla boende och markägare i området vi kallar ”Bjärby söder om järnvägen”
Plats är Bellmansalen på Kulturhuset kl. 19.00. Kallelse skickas.
Grävstart kan kanske ske redan före semestern.
Vi ser att väldigt få har fyllt i formuläret: ” .. Val av anslutningar”
Gör detta snarast. Gå in på hemsidan, Flik Blanketter. Gäller alla.
Ring om ni behöver hjälp.