Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2017

Den 23 november hade vi ett informationsmöte med alla berörda av Järnvägsetappen och dess anslutningar mot Töfta, Torpa och Sölltorp.
Vi tycker att det var ett bra möte, alla hade möjlighet att ställa frågor, och vi hoppas att alla blev nöjda med svaren dom fick.
Vi i arbetsgruppen fortsätter att förbereda markägarkontakter söder om järnvägen.
Dessutom jobbar vi med anslutningen mot Flakeberg Norra och eventuellt vidare mot Håle.
Är det någon som vill ansluta sin fastighet, så är det ännu inte för sent.
Arbetsgruppen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdateing december

Arbetet med Tengene Västra resp. Tengene Östra fortskrider,
men det går lite långsammare just nu. Allt eftersom sticken blir klara så driftsättes de, så man får tillgång till vatten och avlopp.
Fiber driftsättes normalt när etappen är klar.
Utvärdering av anbud för Trökörna pågår.
För Flakebergs del så lämnas ”Järnvägsetappen” ut för anbud under månaden.
Blir det någon av våra nuvarande entreprenörer som vinner, så beräknas grävstart för ”Järnvägsetappen” till Q2 2018.
Blir det en ny entreprenör, så kan det bli tidigare.
Fastighetsägare och andra berörda kommer att kallas till informationsmöte torsdag 23 november kl. 18.30, så boka in kvällen.
Särskild kallelse kommer att skickas ut.

Läs hela inlägget »

Flakebergs arbetsgrupp är i dagsläget fullt sysselsatta med att:

 1.  Samla in markägaravtal för järnvägsetappen.
  Det saknas ännu en handfull, vilket riskerar att försena etappstart.
 2. Göra ett första projekteringsförslag på ledningsdragning
  söder om järnvägen.
 3. Börja förbereda markägarmöten för Flakeberg Södra.
 4. Förbereda informationsmöten för järnvägsetappen.
  Eftersom alla tillstånd inte är klara så ligger prognosen för
  järnvägsetappens grävstart vid årsskiftet.
Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering oktober

Tidigare Flakebergs-etappen delas i tre mindre etapper, FlakebergSödra/HyringaÖstra, Järnvägs-etappen och Flakeberg Norra.
I september kan troligen grävning starta med Järnvägsetappen, som omfattar stamledningar mellan Grästorp och Gunnarstorp plus ett antal stickledningar, Töfta / Torpa, Hedbacka Norra, Svanegården, Ängebacken / Djuperåsen samt Gunnarstorp.
Detaljprojektering pågår för fullt.
Arbetsgruppen genom
Yngve Eriksson

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Markägare intill järnvägen, norra sidan, samt stickledningar
kallas till markägarmöte måndag 17-04-24  kl. 19.00
på Svalebergs Elaffär vid Tre Älgar.

Aktuell etapp är stamledning mellan Grästorp och Gunnarstorp
med några stickledningar till Töfta och Torpa, Hedbacka, 
Svanegården och eventuellt Sölltorp.

Läs hela inlägget »
Etiketter: markägarmöte

Vi har fått ett första utkast på ledningsdragning för Flakeberg.
27 mars hade vi ett mycket bra markägarmöte omfattande
Flakeberg Södra Etapp 1. Nu skall dessa synpunkter sammanställas och resultera i ett utkast nummer 2 på ledningsdragningen.
Förberedelser pågår dessutom för fler markägarmöten inom södra området.
Arbetsgruppen genom
Yngve Eriksson

Läs hela inlägget »
Etiketter: lägesuppdatering

Den 15 jan. hade vi ett välbesökt informationsmöte med 80 personer i Flakebergs Bygdegård för fastighetsägare söder om järnvägen.
Förutom att lyssna på information, ställa frågor m.m. kunde man på plats se två varianter av pumpstationer i vilka avloppspumpen placeras.
Anmälningstiden för Flakeberg Södra och Flakeberg Norra har nu gått ut och underlaget är på väg till Skandinavisk Kommunalteknik.
Under mars månad räknar vi med att få första projekteringsförslaget för Flakeberg Södra.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering 2017-2

1. Fastighetsägare söder om järnvägen i Flakeberg, Bjärby samt östra Hyringa
kallas till samråd- / info-möte i Flakebergs Hembygdsgård söndag 15 januari kl. 14.00.

Pumpbrunnen visas strax före 14.00, lokala arbetsgruppen samt styrelsen informerar.
Mötet avslutas med frågestund.
Håll utkik efter annons i NLT samt mail som skickas ut.

Fastighetsägare norr om järnvägen kommer kallas till motsvarande möte senare i vår.

2. Projekteringsunderlag skall skickas till Skandinavisk Kommunalteknik 17-02-01.
För att underlätta för oss och alla underlag skall hinna bli klara till 1 februari,
så räknar vi med att alla intresserade har gjort medlemsanmälan
samt betalt 1000 kr till 17-01-20.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering 2017-1

Informationsmaterial

Att tänka på

 • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
 • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
 • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.