Uppdatering

Vid informationsmöte i Flo för vår arbetsgrupp onsdag 2 nov.
bestämdes bl.a. följande:

1     Gränsdragning främst i Bjärby fastställdes.
       Området söder om Bjärbybäcken ingår i vårt projektområde.

2     Den 1 februari 2017 måste alla intressenter ha blivit medlemmar
       och betalt 1000 kr för att vara med i detaljprojekteringen.
       Då skickas fastighetsregistret till Kommunalteknik för dimensionering
       ett första dragningsförslag av ledningsnätet.

3     Det är viktigt att vi inte glömmer någon, så alla som inte är medlemmar
       skall kontaktas.

Etiketter: uppdatering