Etapp 6 - Flakeberg

För mer information kontakta Michael Björk, solakra22@hotmail.com, 0725-485416

Nyheter.

2018

I projekteringsarbetet har arbetsgruppen, styrelsen och berörda markägare inte kunnat hitta ett gemensamt förslag på ledningssträckning som är tekniskt och ekonomiskt gångbart. Därför pausas projekteringen öster- och norrut från Flakebergs samhälle. Arbetet avbryts vid en planerad pumpstation.
 
Från denna pumpstation går det sedan att återuppta arbetet med projektering om och när förutsättningarna förändras.
Styrelsen väljer nu att fokusera på andra områden där vi har större möjligheter att hitta en godtagbar ledningssträckning.

Läs hela inlägget »

1 Etappen Södra Bjärby, Töfta, Strömslund, Stig i Diket, m.fl. blir klar under november. Berörda kommer att bli kallade till ett informationsmöte torsdag 18-11-22 där vi går igenom ”grävning på egen tomt”, fiberanslutning m.m.

2 Huvudstammen, Grästorp till Flakeberg, är snart halvvägs till
Flakebergs pumpstation. På förslag av markägare undersöker vi en alternativ placering av pumpstationen. Den flyttas från transformatorstationen till till en dunge 500 m österut utmed framfartsvägen mot Ivehag.
Vidare kommer snart sticket mot Torpa att påbörjas.

3 Projektering mot Hästekullen är i princip klar.
Dimensionerings-resultat väntas komma från Kommunalteknik vilken dag som helst.
Vi planerar ett informationsmöte för berörda i början av januari.

4 Projektering av Hyringa-ledningen mot Ekedal, Åshult m.m. är påbörjad. Här vill kommunen eventuellt ha med en reserv- vattenledning mot Ryda.

Läs hela inlägget »

På alla fronter går det just nu riktigt snabbt med grävningen.
Flakeberg Södra har kommit ända bort till Skogsmaden.
På vägen mellan Västölet och Skogsmaden finns det emellertid områden som väntar på sprängning.
Man passar på att gräva på åkrarna medan det är god bärighet, allt för att minimera markskador. Anslutningar mot fastigheterna tar man normalt efteråt.
Material till Huvudstammen norr om järnvägen har kommit till Töfta. Förra veckan började man att svetsa dom stora rören till 200m längder. Dessa drar man sedan ut på åkern. Här kan man inte köra med täckdikningsmaskin, utan man måste använda grävmasin.
För att få plats med alla rören i botten måste schaktet vara minst en meter brett. Jag räknar med att grävningen kommer igång under veckan.
Förprojektering av ledning från Flakeberg till Hästekullen pågår.
I dagarna skickas ett första förslag på ledningsdragning ut till berörda markägare som förberedelse inför markägarmöte.
Har ni frågor, så kontakta oss gärna.
Arbetsgruppen i Flakeberg genom
Michael Björk 0725-485416
Yngve Eriksson 0705-188366

Läs hela inlägget »

Nu har grävningen kommit igång i vårt område med början vid Västölet strax intill södra Töfta och Strömslund. Det är alltså etappen södra Bjärby mot Hedbacka.
Huvudstammen med sina stick norr om järnvägen väntar fortfarande på material, men väntas komma igång efter semestern.
Faktura på anslutningsavgiften, normalt 50000 kr, skall ha skickats ut till berörda fastighetsägare.
Nästa etapp som går in i detaljprojektering är från Flakebergs samhälle ut till Hästekullen.
Vi i arbetsgruppen önskar alla en trevlig sommar.

Läs hela inlägget »

Stamledningen mellan Grästorp och Hålevägen i Flakeberg är klar att
börja byggas. Entreprenör är utsedd, dimensionsberäkningar pågår, upphandling av material är förestående, informationsmöte förbereds.
Eftersom det är specialdimensioner på slangar o.d., så tror vi på grävstart efter halvårsskiftet. Är det någon som ännu inte har anmält sig, så gör detta snarast. (Förhöjd avgift gäller.)
Bjärby söder om järnvägen.
Vi har jobbat intensivt med förslag på ledningsdragning.
Markägare kallas till möte i Flo, måndag 18-05-14 kl. 19.00.
I slutet av maj är det allmänt informationsmöte för alla boende och markägare i området vi kallar ”Bjärby söder om järnvägen”
Plats är Bellmansalen på Kulturhuset kl. 19.00. Kallelse skickas.
Grävstart kan kanske ske redan före semestern.
Vi ser att väldigt få har fyllt i formuläret: ” .. Val av anslutningar”
Gör detta snarast. Gå in på hemsidan, Flik Blanketter. Gäller alla.
Ring om ni behöver hjälp.

Läs hela inlägget »
Detta då vi inte hittar en väg där vi får samtliga berörda markägares tillåtelse att gräva. Som det ser ut nu kommer vi låta Grästorps kommun driva frågan om sk. Ledningsrätt hos Lantmäteriet eftersom kommunen behöver komma fram med sina VA-ledningar till Lidköping.

Då det fortsatta arbetet med Ledningsrätt är utom vår kontroll väljer styrelsen att försöka komma fram i andra områden.
Läs hela inlägget »

Dags för att upphandla nästa etapp 6, Flakeberg längs järnvägen. Sista dag att lämna in offert är 5:e februari. Den är som intresserad av att lämna in ett anbud kontaktar styrelsen för att få ett förfrågningsunderlag.
Tipsa gärna entreprenörer som kan vara aktuella.

Förfrågningsunderlaget publicerades 12:e januari, vilket innebär att det datumet gäller som startdag för efteranslutning i området.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Den 1 februari 2017 är sista datum för medlemsansökan utan förhöjd avgift.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.