Projektinformation #2 2019

Det saknas fortfarande några markavtal i Flakebergs samhälle, ytterligare några stycken i den projekterade sträckan mot Hästekullen.

Dessutom kvarstår det några medlemsavtal utmed grävsträckningen.