Projektinformation #1 2019

A. Huvudstammen (norr om järnväg) Grästorp - Flakeberg närmar sig "dungen" där pumpstationen blir. 

B. Dragningen Södra Bjärby, Töfta, Strömslund m.fl är klar för att koppla in sig på. Glöm ej att meddela föreningen när du kopplat in vatten resp. avlopp.
Inkopplingsanmälan

C. Dragningen Flakeberg mot Hästekullen. Projektering/dimensionering är klar. Infomöte för medlemmar ska inplaneras.

D. Dragningen Flakeberg mot Ekedal. Projektering, samtal med markägare och medlemmar jobbas med för fullt