Ansökan om ledningsrätt inskickad

Styrelsen har nu formellt lämnat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet. Syftet är komma vidare i samförläggningen med Grästorps kommun i området vid Gunnarstorp och därmed säkra tillgången till vattentäkten i Ryda för Grästorps samhälle och föreningens medlemmar.