Projektet gör halt i Flakebergsområdet

Detta då vi inte hittar en väg där vi får samtliga berörda markägares tillåtelse att gräva. Som det ser ut nu kommer vi låta Grästorps kommun driva frågan om sk. Ledningsrätt hos Lantmäteriet eftersom kommunen behöver komma fram med sina VA-ledningar till Lidköping.

Då det fortsatta arbetet med Ledningsrätt är utom vår kontroll väljer styrelsen att försöka komma fram i andra områden.