Markägarmöte

Markägare intill järnvägen, norra sidan, samt stickledningar
kallas till markägarmöte måndag 17-04-24  kl. 19.00
på Svalebergs Elaffär vid Tre Älgar.

Aktuell etapp är stamledning mellan Grästorp och Gunnarstorp
med några stickledningar till Töfta och Torpa, Hedbacka, 
Svanegården och eventuellt Sölltorp.

Etiketter: markägarmöte