Lägesuppdatering

Vi har fått ett första utkast på ledningsdragning för Flakeberg.
27 mars hade vi ett mycket bra markägarmöte omfattande
Flakeberg Södra Etapp 1. Nu skall dessa synpunkter sammanställas och resultera i ett utkast nummer 2 på ledningsdragningen.
Förberedelser pågår dessutom för fler markägarmöten inom södra området.
Arbetsgruppen genom
Yngve Eriksson

Etiketter: lägesuppdatering