2021-02-04

-Det har nu varit driftsatt både vad gäller vatten/avlopp och fiber under en tid i vårt område. Det har varit väl fungerande för de flesta. Dock har det varit driftstörningar i avlopp hos några fastigheter, där den förmodade anledningen varit för lite vattenförbrukning för att det ska fungera som planerat.
Har ni ännu inte kopplat på anslutningar som anmälts att användas är det bra om det görs.
Det saknas fortfarande mobilnummer till några fastighetsägare vilket gör att dessa inte får tills sig viktig information vad gäller driftstörningar.
Finns det frågor eller funderingar nu efter att det har varit igång en tid får ni gärna hör av er, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Vi har fortfarande avstämningsmöten varje månad med styrelsen och de andra arbetsgrupperna i Grästorp så kan inte arbetsgruppen i vårt område svara på era funderingar kan vi ta hjälp av övriga och återkomma till er.
Mvh/Arbetsgruppen område 4.