Uppdatering 2018-11-07

Grävarbetet fortskrider Årås och mot Djupedal. Vi önskar bjuda in de fastighetsägare som finns från Thamstorp, Årås till och med Djupedal till ett ”Gräva på tomten” möte inom kort. Jag kommer att återkomma med information så snart vi har en lokal bokad.
Fiber är tänkt att blåsas under januari/februari 2019 i områdena Thamstorp, Djupedal och Årås. 
Det är svårt att bedöma tid för när grävning kommer att starta mot Frambo men vi som bor I Frambo och där efter får tänka in sommaren 2019.

-Önskar att ni alla kan göra en koll på vad ni anmält för anslutningar som ni skall ha inkopplat. Detta gör ni via länken VAL AV ANSLUTNING