Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2018 > 11

Möte i Kulturhuset den 22/11 kl.19:00. Info om grävning på egen tomt till de fastighetsägare som berörs i Thamstorp, Årås och Djupedal samt del av Kvarnslätt. 
Begränsat antal platser så endast de som nu berörs.
Fler träffar kommer när nya "stick" har lagts.

Läs hela inlägget »

Grävarbetet fortskrider Årås och mot Djupedal. Vi önskar bjuda in de fastighetsägare som finns från Thamstorp, Årås till och med Djupedal till ett ”Gräva på tomten” möte inom kort. Jag kommer att återkomma med information så snart vi har en lokal bokad.
Fiber är tänkt att blåsas under januari/februari 2019 i områdena Thamstorp, Djupedal och Årås. 
Det är svårt att bedöma tid för när grävning kommer att starta mot Frambo men vi som bor I Frambo och där efter får tänka in sommaren 2019.

-Önskar att ni alla kan göra en koll på vad ni anmält för anslutningar som ni skall ha inkopplat. Detta gör ni via länken VAL AV ANSLUTNING 

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.