Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2017 > 09

Nu närmar det sig att trycka ledningar under Lillån vid Thamstorp. Den 21/9 kl.18:30 i Frambo bygdegård  har vi möte med de markägare som berörs av ledningsdragning för avtalsfrågor mm.
/Stefan Karlsson 
0703-936196

Läs hela inlägget »
Etiketter: lägesuppdatering

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.