Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2018

Möte i Kulturhuset den 22/11 kl.19:00. Info om grävning på egen tomt till de fastighetsägare som berörs i Thamstorp, Årås och Djupedal samt del av Kvarnslätt. 
Begränsat antal platser så endast de som nu berörs.
Fler träffar kommer när nya "stick" har lagts.

Läs hela inlägget »

Grävarbetet fortskrider Årås och mot Djupedal. Vi önskar bjuda in de fastighetsägare som finns från Thamstorp, Årås till och med Djupedal till ett ”Gräva på tomten” möte inom kort. Jag kommer att återkomma med information så snart vi har en lokal bokad.
Fiber är tänkt att blåsas under januari/februari 2019 i områdena Thamstorp, Djupedal och Årås. 
Det är svårt att bedöma tid för när grävning kommer att starta mot Frambo men vi som bor I Frambo och där efter får tänka in sommaren 2019.

-Önskar att ni alla kan göra en koll på vad ni anmält för anslutningar som ni skall ha inkopplat. Detta gör ni via länken VAL AV ANSLUTNING 

Läs hela inlägget »

Vi har alla fått ett mail där vi ombads att välja vad vi önskade att få inkopplat. Vet att det fortfarande saknas en del som inte fyllt i blankett som finns på hemsidan VAL AV ANSLUTNING hoppas därför att denna lilla påminnelse kan hjälpa till. Arbetet som sker i mark fortskrider är på väg mot Djupedal via Årås. I Årås har det krävts en sprängning (den 1:a i etapp4) men det finns säkert risk för att det blir fler. Ett pumphus är på väg att byggas vid kvarnslätt (mellan Årås och Frambo), grunden finns på plats. Därifrån är sedan planerat att fortsätta dragning mot Frambo efter att grävning i Djupedal blir klart. Någon tid för när grävning kommer att fortsätta mot Frambo kan vi inte säga men det har fungerat väldigt bra senaste sträckan. Mvh/ Arbetsgruppen

Läs hela inlägget »

Magnus har varit ute och tagit några kort på grävning samt återställning av mark.

Läs hela inlägget »

INFO

Som ni kanske har sett händer det nu saker runt Thamstorp. Grävning är igång samt också tryckningar under vägar. Vi har bestämt en väg mot Frambo som vi tror på och har kontakt med berörda markägare. Finns det nu någon som inte har blivit kontaktad av markägare så vill jag att ni tar kontakt med mig så snart ni kan. Det finns också tänkta vägar mot Djupedal. Tanken är att det kommer att kopplas in runt Thamstorp som en första etapp i vårt område. Tider för detta ber jag att få återkomma med.
Har ni frågor så kontakta mig gärna! Stefan Karlsson 070-3936196

Läs hela inlägget »
Etiketter: juni18

Tack alla som kom till det möte den 9/1 i Frambo bygdegård. Jag ber om ursäkt till de jag inte hann att träffa/prata med men hoppas att ni tar kontakt om det fortfarade finns frågor. 
Vi har nu fått tillskott i arbetsgruppen så att vi kan fortsätta jobba och få till bekvämligheterna också i vårt område.
Till er som var förhindrade att närvara ber jag att gärna kontakta mig så att vi får koll på avtal och möjlighet till bra sträckning av ledningsdragning.
Mvh/ Arbetsgruppen

Läs hela inlägget »

17 januari startar efteranslutning då en extra kostnad tillkommer för extraarbete med projektering som styrelsen måste genomföra. Beloppet är minst 5000, men bestäms av hur mycket extraarbete det medför.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.