Uppdatering 2018-09-12

Vi har alla fått ett mail där vi ombads att välja vad vi önskade att få inkopplat. Vet att det fortfarande saknas en del som inte fyllt i blankett som finns på hemsidan VAL AV ANSLUTNING hoppas därför att denna lilla påminnelse kan hjälpa till. Arbetet som sker i mark fortskrider är på väg mot Djupedal via Årås. I Årås har det krävts en sprängning (den 1:a i etapp4) men det finns säkert risk för att det blir fler. Ett pumphus är på väg att byggas vid kvarnslätt (mellan Årås och Frambo), grunden finns på plats. Därifrån är sedan planerat att fortsätta dragning mot Frambo efter att grävning i Djupedal blir klart. Någon tid för när grävning kommer att fortsätta mot Frambo kan vi inte säga men det har fungerat väldigt bra senaste sträckan. Mvh/ Arbetsgruppen