Nyhetsuppdatering

Arbetet med grävning och fortsatt projektering fortskrider enligt plan.
Grävning av huvudstammen har tagit sig ner till Frambo By och abonnentledningar mot Årås samt Djupedal är i stort sett färdigställda och på vissa områden även driftsatta.
Arbetsgruppen har fått förstärkning av Per-Olof och Sven-Göran Kjell samt Börje Persson. Dessa herrar tar nu ett krafttag med ledningens framfart söder om Frambo By.