Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2016

Inventering pågår för fullt och avslutas i mitten av januari 2017. Därefter påbörjas arbetet med att göra en detaljprojektering i området i samarbete med berörda markägare.
Därför är 15:e januari också sista dag för att bli medlem.

I dagarna har också Miljö och hälsa i Lidköping gjort ett utskick till icke-medlemmar för att informera om vilka alternativ som finns för de som inte avser att bli medlemmar.
Att inte alls åtgärda ett enskilt avlopp som inte fungerar är inget av dessa alternativ.
Läs hela inlägget »

Tid för hembesök flyttas fram två veckor, så under vecka 41 och 42 finns möjlighet att boka in besök gällande information om vatten/avlopp/fiber.
Telefon till P. O Kjell är 0703-947070.
Stefan Karlsson 070-3936196.

Läs hela inlägget »
Etiketter: information

En banderoll med information om vatte/avlopp/fiber kommer att sättas upp inom kort.
Arbetsgruppen söker någon från Djupedalsområdet som kan vara behjälplig i gruppen. Ta gärna kontakt med Per-Olof Kjell 0703-947070 eller Stefan Karlsson 0703-936196.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.