INFO

Som ni kanske har sett händer det nu saker runt Thamstorp. Grävning är igång samt också tryckningar under vägar. Vi har bestämt en väg mot Frambo som vi tror på och har kontakt med berörda markägare. Finns det nu någon som inte har blivit kontaktad av markägare så vill jag att ni tar kontakt med mig så snart ni kan. Det finns också tänkta vägar mot Djupedal. Tanken är att det kommer att kopplas in runt Thamstorp som en första etapp i vårt område. Tider för detta ber jag att få återkomma med.
Har ni frågor så kontakta mig gärna! Stefan Karlsson 070-3936196

Etiketter: juni18