Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2017

På grund av att det är få personer i arbetsgruppen har vi inte hunnit få klart med bland annat kartor, avtal och typ av anslutningar till fastigheter. Med anledning av detta kommer vi att hålla ett SISTA möte i Frambo bygdegård den 9/1-18 kl. 16-22. 
Arbetsgruppen kommer att finnas på plats med tillgång till dator för att vi ska kunna hjälpa er som är osäkra på om och vad för val ni gjort men också för att säkerställa att just Er fastighet finns med på kartor och i register. Förhoppningen är också att vi kan få klart med de avtal som behöver skrivas för att kunna fortsätta arbetet.
Föreningens ordförande kommer att medverka och det kommer också att finnas en person från tidigare etapp att ställa frågor till. De båda nyss nämnda kommer att finnas med under en begränsad tid, mer info kommer inom kort i era postlådor.
Hoppas att alla kan komma vid detta tillfälle då det behöver säkerställas om och hur vi kan fortsätta arbeta mot att få bekvämligheter till vår del av Grästorp.
Vid funderingar kontakta oss gärna!
Mvh/
P.O Kjell och Stefan Karlsson

Läs hela inlägget »

Nu närmar det sig att trycka ledningar under Lillån vid Thamstorp. Den 21/9 kl.18:30 i Frambo bygdegård  har vi möte med de markägare som berörs av ledningsdragning för avtalsfrågor mm.
/Stefan Karlsson 
0703-936196

Läs hela inlägget »
Etiketter: lägesuppdatering

Markägare kommer att kallas till möte för mer information och där också avtal kommer att skrivas efter denna info.
Arbetsgruppen söker nu akut någon som kan vara behjälplig detta på grund av att en befintlig peson i gruppen måste lägga fokus på annat under en tid. Tag kontakt med Stefan K för mer info.
De som tog kontakt med Stefan K under möte i bygdegården och önskade ett besök kommer att få det men det dröjer något tyvärr.
Mvh/ Arbetsgruppen

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Vi har haft möte i Frambo bygdegård (17/4) för att informera om vatten/avlopp/fiber. Det var ca 70 personer närvarande där flera var aktiva i att diskutera dragning av ledningar till och på fastighet. 
Arbetsgruppen kommer att inom kort ta kontakt med de som så önskade under mötet.
Mvh/ Arbetsgruppen

Läs hela inlägget »
Etiketter: bygdegårdsmöte

Boende Trökörna/Frambo med omnejd bjuds in till
informationsmöte måndagen 17:e april
kl. 19.00-21.00 i Frambo bygdegård

Läs hela inlägget »
Etiketter: informationsmöte

Vi (P.O och Stefan)har nu varit ute och besökt boende som haft frågor kring Vatten/avlopp/fiber. Finns det fler som önskar besök ring gärna så bokar vi in detta tillsammans.
Arbetsgruppen har växt lite men det hade varit bra om en person till kunde vara behjälplig. Tänker att vi då träffas  i arbetsgruppen för att stämma av läget och se hur vi kan jobba vidare.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Trökörna/Frambo arbetsgrupp behöver hjälp. Kontakta Stefan Karlsson för info.
God fortsättning 
/Stefan Karlsson

Läs hela inlägget »
Etiketter: hjälp

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.