Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2017 > 01

Vi (P.O och Stefan)har nu varit ute och besökt boende som haft frågor kring Vatten/avlopp/fiber. Finns det fler som önskar besök ring gärna så bokar vi in detta tillsammans.
Arbetsgruppen har växt lite men det hade varit bra om en person till kunde vara behjälplig. Tänker att vi då träffas  i arbetsgruppen för att stämma av läget och se hur vi kan jobba vidare.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Trökörna/Frambo arbetsgrupp behöver hjälp. Kontakta Stefan Karlsson för info.
God fortsättning 
/Stefan Karlsson

Läs hela inlägget »
Etiketter: hjälp

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.