Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2017 > 05

Vi har haft möte i Frambo bygdegård (17/4) för att informera om vatten/avlopp/fiber. Det var ca 70 personer närvarande där flera var aktiva i att diskutera dragning av ledningar till och på fastighet. 
Arbetsgruppen kommer att inom kort ta kontakt med de som så önskade under mötet.
Mvh/ Arbetsgruppen

Läs hela inlägget »
Etiketter: bygdegårdsmöte

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.