Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2019

Det ser ut som att de sista grävarbeten i vårt område är på väg att bli klara. Det som är viktigt nu är att alla tittar över så att man har lämnat mobilnummer till föreningen och att man har koll på vad man har angett för vad som ska kopplas in.
Mobilnummer är till för att du som medlem i föreningen ska får information vid till exempel driftstörningar. 
Är ni osäkra på om ni meddelat status för er fastighet vad gäller fiber så är det hög tid att sända en ny anmälan så snart det går via hemsidan www.digginginflo.se 

Det är bra om inkoppling av föreningens vatten kopplas in så snart det går, detta för att uppnå bästa funktion av systemet som är dimensionerat för det antal fastigheter som anmält sig. 
Har ni frågor så hör jätte gärna av er.
Mvh/ Arbetsgruppen etapp 4

Läs hela inlägget »

I måndags 18/2 var Telia/Scanova ute och lagade den trasiga kablen.

Läs hela inlägget »

Vår entreprenör har under veckan grävt av en telekabel i Trökörna/Framboområdet. Vi vet inte hur många av er som är drabbade men vi beklagar givetvis det inträffade.

Inför varje grävsträcka begär vi kabelutsättning från samtliga nätägare i området, just för att förhindra avgrävningar. I detta fallet har inte nätägaren haft fullständig dokumentation och därför inte lyckats markera var kabeln ligger, vilket resulterat i att vi i vårt grävarbete skadat kabeln.

Skadan är anmäld till nätägaren för reparation, vi har tyvärr ingen information om när skadan kommer åtgärdas.Vi ber om er förståelse då varken föreningen eller vår entreprenör kan hållas ansvarig i fall som detta.

Detta meddelande går också ut via SMS till de medlemmar i ”Etapp Trökörna” som delgivit sitt mobilnummer.

Hjälp oss sprida informationen vidare..

Läs hela inlägget »

Arbetet med grävning och fortsatt projektering fortskrider enligt plan.
Grävning av huvudstammen har tagit sig ner till Frambo By och abonnentledningar mot Årås samt Djupedal är i stort sett färdigställda och på vissa områden även driftsatta.
Arbetsgruppen har fått förstärkning av Per-Olof och Sven-Göran Kjell samt Börje Persson. Dessa herrar tar nu ett krafttag med ledningens framfart söder om Frambo By.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.