Inventering avslutas 15:e januari

Inventering pågår för fullt och avslutas i mitten av januari 2017. Därefter påbörjas arbetet med att göra en detaljprojektering i området i samarbete med berörda markägare.
Därför är 15:e januari också sista dag för att bli medlem.

I dagarna har också Miljö och hälsa i Lidköping gjort ett utskick till icke-medlemmar för att informera om vilka alternativ som finns för de som inte avser att bli medlemmar.
Att inte alls åtgärda ett enskilt avlopp som inte fungerar är inget av dessa alternativ.