Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2016 > 12

Inventering pågår för fullt och avslutas i mitten av januari 2017. Därefter påbörjas arbetet med att göra en detaljprojektering i området i samarbete med berörda markägare.
Därför är 15:e januari också sista dag för att bli medlem.

I dagarna har också Miljö och hälsa i Lidköping gjort ett utskick till icke-medlemmar för att informera om vilka alternativ som finns för de som inte avser att bli medlemmar.
Att inte alls åtgärda ett enskilt avlopp som inte fungerar är inget av dessa alternativ.
Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.