Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2018 > 06

INFO

Som ni kanske har sett händer det nu saker runt Thamstorp. Grävning är igång samt också tryckningar under vägar. Vi har bestämt en väg mot Frambo som vi tror på och har kontakt med berörda markägare. Finns det nu någon som inte har blivit kontaktad av markägare så vill jag att ni tar kontakt med mig så snart ni kan. Det finns också tänkta vägar mot Djupedal. Tanken är att det kommer att kopplas in runt Thamstorp som en första etapp i vårt område. Tider för detta ber jag att få återkomma med.
Har ni frågor så kontakta mig gärna! Stefan Karlsson 070-3936196

Läs hela inlägget »
Etiketter: juni18

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.