Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2016 > 10

Tid för hembesök flyttas fram två veckor, så under vecka 41 och 42 finns möjlighet att boka in besök gällande information om vatten/avlopp/fiber.
Telefon till P. O Kjell är 0703-947070.
Stefan Karlsson 070-3936196.

Läs hela inlägget »
Etiketter: information

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.