Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2017 > 12

På grund av att det är få personer i arbetsgruppen har vi inte hunnit få klart med bland annat kartor, avtal och typ av anslutningar till fastigheter. Med anledning av detta kommer vi att hålla ett SISTA möte i Frambo bygdegård den 9/1-18 kl. 16-22. 
Arbetsgruppen kommer att finnas på plats med tillgång till dator för att vi ska kunna hjälpa er som är osäkra på om och vad för val ni gjort men också för att säkerställa att just Er fastighet finns med på kartor och i register. Förhoppningen är också att vi kan få klart med de avtal som behöver skrivas för att kunna fortsätta arbetet.
Föreningens ordförande kommer att medverka och det kommer också att finnas en person från tidigare etapp att ställa frågor till. De båda nyss nämnda kommer att finnas med under en begränsad tid, mer info kommer inom kort i era postlådor.
Hoppas att alla kan komma vid detta tillfälle då det behöver säkerställas om och hur vi kan fortsätta arbeta mot att få bekvämligheter till vår del av Grästorp.
Vid funderingar kontakta oss gärna!
Mvh/
P.O Kjell och Stefan Karlsson

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.