Etapp 4 - Trökörna och Frambo

Allmän information om arbetet inom området
Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Per-Olof Kjell arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter.

För mer info kontakta Per-Olof Kjell
0703-947070
pok@bodacon.se 

Nyhetsuppdateringar

2017 > 06

Markägare kommer att kallas till möte för mer information och där också avtal kommer att skrivas efter denna info.
Arbetsgruppen söker nu akut någon som kan vara behjälplig detta på grund av att en befintlig peson i gruppen måste lägga fokus på annat under en tid. Tag kontakt med Stefan K för mer info.
De som tog kontakt med Stefan K under möte i bygdegården och önskade ett besök kommer att få det men det dröjer något tyvärr.
Mvh/ Arbetsgruppen

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.