Möte i Kulturhuset den 22/11 kl.19:00

Möte i Kulturhuset den 22/11 kl.19:00. Info om grävning på egen tomt till de fastighetsägare som berörs i Thamstorp, Årås och Djupedal samt del av Kvarnslätt. 
Begränsat antal platser så endast de som nu berörs.
Fler träffar kommer när nya "stick" har lagts.